RSS

PFRON Rzeszów ul Rejtana


Ul. Rejtana 10, 36-310 Rzeszów tel. 017 283 93 00 fax: 0* 17 853 26 12 e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl. Oddział Podlaski. Ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok. Telefon: 17) 852 89 11; 17) 852 89 32; 17) 853 59 11. Fax: 17) 853 26 12. Adres: Rzeszów, ul. Rejtana 10. e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl. Lindego 4, 0-61) 843 55 16 do 18, 843-04-31 847-64-39 fax. 11. Rzeszów rzeszow@ pfron. Org. Pl, podkarpacki, 35-310, ul. Rejtana 10, 0-17) 852 89 11. Oddział Podkarpacki. Godziny pracy: 7. 45– 15. 45 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10 tel. 017 853 26 12 e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl.
Adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10. e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl. Kropka 2 oddziaŁ podlaski. Telefon: 85) 654 57 65 Fax: 85) 664 23 92. Oddział Podkarpacki pfron 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10, tel. 017) 853 59 11, fax (017) 853 26 12. Oddział Pomorski pfron 80-309 Gdańsk, ul.

Adres: Rzeszów, ul. Rejtana 10. e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl. Dyrektor: Maciej Szymański Urodzony: w 1959 r. Stan cywilny: żonaty, jedno dziecko. 10 Cze 2010. Fax: 17) 853 26 12. Adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10. e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl. Dyrektor Oddziału: Pan Maciej Szymański.
Pfron Oddział podkarpacki ul. Rejtana 10 35-310 Rzeszów Telefon: 48 17 852 89 11. Fax: 48 17 853 26 12. Email: rzeszow@ pfron. Org. Pl.
Rzeszów. Punkt konsultacyjny Fundacji" SZANSA" w Rzeszowie. Ul. Rejtana 10 lok. 2 35-310 Rzeszów tel. 48 (17) 853 79 43 kom. 48 602 468 700. Pracownicy: Telefon: 17) 852 89 11; 17) 852 89 32; 17) 853 59 11. Fax: 17) 853 26 12. Adres: Rzeszów, ul. Rejtana 10. e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl. oddziaŁ podlaski.
Oto adres: 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 10 tel. 0-17) 853 59 11, fax (0-17) 853 26 12. Adresy wszystkich oddziałów pfron znajdują się pod adresem:
. Adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10. Telefon: 0-17) 852 89 11, 0-17) 852 89 32, 0-17) 853 59 11. e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl. Rzeszów rzeszow@ pfron. Org. Pl podkarpacki 35-310 ul. Rejtana 10 (0-17) 852 89 11, 853 26 12 fax. 12. Szczecin szczecin@ pfron. Org. Pl zachodnio-pomorski. Fax: 17) 853 26 12. Adres: Rzeszów, ul. Rejtana 10. e-mail: internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www. Pfron. Org. Pl.
26 Paź 2007. Oddział Podkarpacki pfron ul. Rejtana 10, 36-310 Rzeszów tel. 0-17) 852 89 11; 852 89 32; 853 59 11. Oddział Podlaski pfron ul.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oddział Podkarpacki pfron ul. Rejtana 10 35-032 Rzeszów www. Pfron. Org. Pl. Gdzie muszę się udać? Składanie dokumentów odbywa się w wojewódzkim oddziale pfron. Koraszewskiego 8-16. Podkarpacki, 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10.

Adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10. e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. w przeglądarce musi być włączona. Oddział Podkarpacki pfron. 35-310 rzeszów ul. Rejtana 10 tel. 48 17 853 59 11. Fax. 48 17 853 26 12. Oddział Podlaski pfron 15-483 Białystok ul. Pfron Oddział podkarpacki ul. Rejtana 10 35-310 Rzeszów Telefon: 48 17 852 89 11. Fax: 48 17 853 26 12. Email: rzeszow@ pfron. Org. Pl.
30 Mar 2010. Adresy wojewódzkich oddziałów pfron oddziaŁ dolnoŚlĄski Telefon: 71) 346 74 40. Fax: 17) 853 26 12. Adres: Rzeszów, ul. Rejtana 10. 843-04-31 847-64-39 fax. 11. Rzeszów rzeszow@ pfron. Org. Pl, podkarpacki, 35-310, ul. Rejtana 10, 0-17) 852 89 11, 852 89 32, 853 59 11, 853 26 12 fax.
21 Kwi 2010. Adres: Rzeszów, ul. Rejtana 10. e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl. oddziaŁ podlaski Telefon: 85) 654 57 65. Fax: 85) 664 23 92. Telefon: 17) 852 89 11, 17) 852 89 32, 17) 853 59 11. Fax: 17) 853 26 12. Adres: ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów. e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl.
Ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów tel. 48 17 852 89 11 fax+ 48 17 853 26 12 e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl. The Polish Association of the Deaf ul. . Pfron. Rzeszow@ pfron. Org. Pl. 2. Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna. Ośrodek Informacji dla osób niepełnosprawnych. Ul. Rejtana 10 pok. Punkt konsultacyjny Fundacji" SZANSA" w Rzeszowie. Ul. Rejtana 10 35-310 Rzeszów tel. 017 853 79 43. Pracownicy: Urszula Kulewicz Anna Kowal. Pfron Oddział Podlaski. 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 2 0-85 654 57 65. pfron Oddział Podkarpacki. 36-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10

. Oddział Opolski pfron ul. Koraszewskiego 8-16, Opole. podkarpackie. Usługowej Spółdzielni Inwalidów musi w Rzeszowie przy ul. Rejtana 8.
Lista oddziałów pfron. Ul. Lindego 4. 0-61) 843 55 16 do 18. 0-61) 847-64-39. Rzeszów. podkarpacki. 35-310. Ul. Rejtana 10. 0-17) 852-89-11. Oddział Podkarpacki pfron działa w branży Urzędy Terenowe-pozostałe w. Ul. Al. Rejtana 10 35-310 Rzeszów, woj: Podkarpackie Tel. (17) 8535911. Wnioski przyjmuje i realizuje Oddział Podkarpacki pfron 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10. Termin składania wniosków do 10 sierpnia 2007 roku do 10 września . Ul. Rejtana 10, 36-310 Rzeszów tel. 0* 17 852 89 11; 0* 17 852 89 32; 0* 17 853 59 11 fax: 0* 17 853 26 12 e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl.
Aby starać się o pomoc z pfron-u nie trzeba pędzić do rzeszowskiego oddziału. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów. . Wnioski, które można pobrać ze strony internatowej: www. Pfron. Org. Pl, trzeba składać w pfron w Rzeszowie, ul. Rejtana 10 a także m. In. w
. Ul. Rejtana 10 36-310 Rzeszów tel. 0* 17 852 89 11; 0* 17 852 89 32; 0* 17 853 59 11 fax: 0* 17 853 26 12 e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl. 35-310 rzeszÓw, ul. Rejtana 8 tel. 0-17) 850-26-70. Posiada status Zakładu Pracy Chronionej (ulga dla klientów we wpłatach na pfron do 35%).

1 Cze 2010. Orzeczenie o kształceniu specjalnym). Rzeszów, ul. Rejtana 3. pfron (linki) Dodaliśmy też Pomoc osobom autystycznym na co dzień i Karta.
Http: www. Pfron. Org. Pl/portal/pl/Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Rzeszowie. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10; Pok. 310. Oddział Podkarpacki pfron. Branża: Rehabilitacja, masaż leczniczy. Dział: Zdrowie i uroda. Miejscowość: Rzeszów. Adres: ul. Rejtana 10. Region: Dolnośląskie. Szczegółowych informacji dotyczących realizacji programu udzielają pracownicy Oddziału Podkarpackiego pfron-ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów. Przedsiębiorstwo p. h. u. wos-mat s. c. z siedzibą w Rzeszowie ul. Pracy Chronionej nasi Klienci mają możliwość korzystania z ulg we wpłatach na p. f. r. o. n. Promocji Biznesu 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6, tel/fax (0-17) 85 25 646.
Oddziały terenowe pfron. Dolnośląski. Ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław. Ul. Rejtana 10. 35-310 Rzeszów. 017) 853 59 11. Fax 853 26 12. Podlaski. Ul.

Oddział Podkarpacki. Rzeszów ul. Rejtana 10, tel. (0-17) 852 89 11; 0-17) 852 89 32; 0-17) 853 59 11, fax: 0-17) 853 26 12, e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl. Odział Podkarpacki pfron mieści się w Rzeszowie na ul. Rejtana 10, tel. 0 17) 852 89 11, strona internetowa www. Pfron. Org. Pl.
Pfron: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Rzeszów, 35-310, ul. Rejtana 10. Podlaski. Tel: 085) 675-01-07; 085) 654-57-65; Pfron finansuje działalność wszystkich organizacji pozarządowych. popon-Podkarpackie Biuro Pośrednictwa Pracy w Rzeszowie ul. Rejtana 10. Ul. Rejtana 8 35-959 Rzeszów Tel: 0178502675. Tel: 0178502689. Fax: 0178581058 www. Musi. Rzeszow. Pl· www. Musi. Ipr. Pl. Email: firma@ musi. Rzeszow. Pl.
1 Cze 2010. Wnioski będzie można składać w Podkarpackim Oddziale pfron ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów od 10 czerwca do 15 listopada br. Nowy oddział dzwoni swoją siedzibę ma w Rzeszowie przy ul. Rejtana 10 w budynku Reny, w którym mieści się również siedziba oddziału podkarpackiego pfron. 4 Mar 2010. Główna Oddziały pfron. Adres: ul. Dąbrowskiego 25a 65-021 Zielona Góra. Fax: 17) 853 26 12. Adres: ul. Rejtana 10 35-310 Rzeszów. Ruszyła kolejna edycja programów pfron dla Osób Niepełnosprawnych pod nazwą. w siedzibie Podkarpackiego Oddziału pfron, ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów.
Adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10. e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl. Oddział Podlaski. Telefon: 85) 654 57 65. Fax: 85) 664 23 92.


35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10 tel. Fax 017 85775 56. popon oferuje: działalności gospodarczej albo rolniczej udzielaną przez starostę ze środków pfron. Pfron finansuje znaczną część zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Podkarpackie Biuro Pośrednictwa Pracy w Rzeszowie ul. Rejtana 10. Przy Domu Pomocy Społecznej, 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 7a. Bieżąca działalność Warsztatu jest finansowana ze środków pfron. w Warsztacie zatrudnionych jest 16 osób. Rejtana oraz w Agencji Rozwoju Regionalnego; Rzeszów, Rynek.
Podkarpackie, 35-310 rzeszÓw, al. rejtana 10Polska. Pfron. biuro fraza Ostróda, ul. Grunwaldzka 70 (naprzeciw Brico Marche) Uwzględniając potrzeby. 10 Cze 2010. Dodatkowo pfron finansuje znaczną część zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Ul. Rejtana 10, tel. 17) 857 75 56, biuro@ rzeszow. Popon. Pl. Oddział Podkarpacki w Rzeszowie. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10. Zasady i tryb wypłacania dofinansowania (rejestracja w pfron, terminy składania. File Format: pdf/Adobe AcrobatWybrane programy pfron wspierajà ce osoby niepe∏ nosprawne. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10 p. 310, tel. 017 853 79 40, fax 017 853 79 20. File Format: pdf/Adobe Acrobat35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10. Tel. 48 17 853 59 11, Fax. 48 17 853 26 12. Oddział Podlaski pfron. 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 2. Przy wsparciu ze środków pfron usunięto wszelkie bariery architektoniczne podczas. Sprawności dla Miasta Rzeszowa (ul. Czackiego 2), który wydaje orzeczenia. z Kalectwem ul. Rejtana 10. 32. Wyścig osób niepełnosprawnych na.
22 Maj 2010. Godz. 10. 30, Oddziału Lubelski pfron, Lublin ul Tetmajera 21. Usługowej Spółdzielni Inwalidów musi w Rzeszowie przy ul. Rejtana 8. 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 10; tel. 17) 852 89 11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 37-700 Przemyśl ul. Pl. Dominikański 3, tel. 678 50 54. Rzeszów, ul. Rejtana 10. 017 852 89 11. 017 853 26 12 rzeszow@ pfron. Org. Pl. 10. Podlaski. Białystok, ul. Fabryczna 2. 085 654 57 65. 085 664 23 92. 11 Cze 2010. kadry polskie. Centrala Firmy-ul. Rejtana 5 45-332 Opole tel. 077 42 32 700. Oddział rzeszÓw-ul. Miłocińska 1 a 35-232 Rzeszów tel. 017 86 00 490. Realizacja zgłoszeń oraz rozliczeń do zus, us, gus, pfron.

Portret Rzeszowa na ścianie przy ul. Krakusa. Blisko 200-metrową ścianę. Ani dyrektor rzeszowskiego pfron, ani prezes spółdzielni Rena, która prowadzi. Spotkanie władz spółdzielni, mieszkańców bloków Rejtana. Godz.
Ul. Rejtana 10. 35-310 Rzeszów. Tel. (17) 852 89 11. Fax: 17) 853 26 12. e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl. Oddział Kujawsko-Pomorski. Oddział Podlaski. Ul.
Terenowe oddziały pfron. o/Dolnośląski ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław. Ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów tel. 48 17 853-59-11, fax 853-26-12. o/Podlaski. Fax. 48 77 453 95 91. Oddział Podkarpacki pfron. 35-310 Rzeszów. Ul. Rejtana 10. Tel. 48 17 853 59 11. Fax. 48 17 853 26 12. Oddział Pomorski pfron. Stowarzyszenie Obrony Praw Pacjenta 33-100 Tarnów, ul. Rejtana 4, tel. 37 0-77 402 01 82 0-77 457 69 79 Podkarpacka Anna Holzer 35-032 Rzeszów, ul.
Wojewódzkie Oddziały pfron. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Wolontariat. Ul. Rejtana 10; 235-310 Rzeszów 0 17 853 59 11 fax 853 26 12. Uzyskasz adres swojej Kasy Chorych, oddziału terenowego pfron. podkarpacki ul. Rejtana 10, 35-310. Rzeszów (017) 853 59 11, fax 853 26 12. podlaski ul. Administrator Portalu: Centrum Promocji Biznesu 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6, tel/fax (0-17) 85 25 646. Kontakt z administratorem portalu.
Al. Rejtana 1h/42; 35-326 Rzeszów c) Marcin Śmigla– skarbnik. Przedmiotem umowy było dofinansowanie ze środków pfron zadania pod nazwą: Sportowej w Rzeszowie (ul. Podpromie 10), odbędzie się integracyjna zabawa karnawałowa dla.
Żorska 2· Rzeszów ul. Rejtana 36· Szczecin ul. Mieszka i 73· Toruń ul. Budżet, pfron), możliwość przypisania pracownikom kodów: Kas Chorych.
6 Maj 2010. 2. Rzeszów-ul. Rejtana 10-Zakład" Rena" Niepełnosprawni, sprawni inaczej, Warto wiedzieć, Programy pfron, Ulgi i dofinansowania.

+ 48 22 620 03 51 internet: http: www. Pfron. Org. Pl oddział podkarpacki ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów tel. 48 17 852 89 11 fax+ 48 17 853 2.

Ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów. Tel: 0 17) 852-89-11; 852-89-32; 853-59-11 fax: 0 17) 853-26-12 e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl. Oddzia∏ Podlaski ul. 100 osób. Udzielamy ulg we wpłatach na pfron w wysokości od 55% do 70%. Do strony głównej. Centrum Promocji Biznesu ul. Rejtana 6 35-310 rzeszÓw.
(17) 852 89 11; 17) 852 89 32; 17) 853 59 11. Fax: 17) 853 26 12. Adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10. e-mail: rzeszow@ pfron. Org. Pl. oddziaŁ podlaski.

Org do bon, pfron i UOKiK: dot. Metody wybranej do oceny sytuacji finansowej. Tel/fax 0178577556 i. Stepaniak@ popon. Pl ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów.
Dane teleadresowe: Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza rena ul. Al. Rejtana 10, 35-310, Rzeszów, Województwo: podkarpackie. Tel. (17) 8537938 8537967.